• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Kế hoạch Tổ chức bồi dưỡng đại trà cho cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục mô-đun 4 (môn Tiếng Anh), mô-đun 9 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh

Tiêu đề: Kế hoạch Tổ chức bồi dưỡng đại trà cho cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục mô-đun 4 (môn Tiếng Anh), mô-đun 9 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh
Số/Ký hiệu: 725/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 06/03/2023
Ngày ban ký: 06/03/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Kế hoạch Tổ chức bồi dưỡng đại trà cho cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục mô-đun 4 (môn Tiếng Anh), mô-đun 9 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-725-2023_0001.pdfVăn bản khác