• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Kế hoạch Tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và xây dựng báo cáo TEMIS năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: Kế hoạch Tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và xây dựng báo cáo TEMIS năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 2017/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 02/06/2022
Ngày ban ký: 02/06/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Kế hoạch Tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và xây dựng báo cáo TEMIS năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2017-2022.pdf