• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Kế hoạch Thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tội phạm mua bán người; phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới của ngành giáo dục và đào tạo - Năm 2023.

Tiêu đề: Kế hoạch Thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tội phạm mua bán người; phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới của ngành giáo dục và đào tạo - Năm 2023.
Số/Ký hiệu: 819/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 10/03/2023
Ngày ban ký: 10/03/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Kế hoạch Thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tội phạm mua bán người; phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-819-2023_0001.pdfVăn bản khác