• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Kế hoạch Thực hiện Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai năm 2023

Tiêu đề: Kế hoạch Thực hiện Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai năm 2023
Số/Ký hiệu: 996/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 22/03/2023
Ngày ban ký: 22/03/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Kế hoạch Thực hiện Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai năm 2023
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-996-2023_0001.pdfVăn bản khác