• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực tổ chức, quản lý hoạt động thư viện trường học đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh năm 2022

Tiêu đề: Kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực tổ chức, quản lý hoạt động thư viện trường học đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh năm 2022
Số/Ký hiệu: 2671/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 15/07/2022
Ngày ban ký: 15/07/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực tổ chức, quản lý hoạt động thư viện trường học đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh năm 2022
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2671-2022.pdf