• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Kế hoạch giáo dục đối với lớp 10 các trường THPT trên địa bàn tỉnh thực hiện Chương trình GDPT 2018 trong năm học 2022-2023

Tiêu đề: Kế hoạch giáo dục đối với lớp 10 các trường THPT trên địa bàn tỉnh thực hiện Chương trình GDPT 2018 trong năm học 2022-2023
Số/Ký hiệu: KH-Cacdonvi
Ngày ban hành: 06/06/2022
Ngày ban ký: 06/06/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Kế hoạch giáo dục đối với lớp 10 các trường THPT trên địa bàn tỉnh thực hiện Chương trình GDPT 2018 trong năm học 2022-2023
File đính kèm: Tệp đính kèm: bau-ham.pdfTệp đính kèm: binh-son.pdfTệp đính kèm: bui-thi-xuan.pdfTệp đính kèm: cam-my.pdfTệp đính kèm: chu-van-an.pdfTệp đính kèm: dac-lua.pdfTệp đính kèm: dau-giay.pdfTệp đính kèm: dieu-cai.pdfTệp đính kèm: dinh-quan..pdfTệp đính kèm: dinh-tien-hoang-2.pdfTệp đính kèm: dinh-tien-hoang.pdfTệp đính kèm: doan-ket.pdfTệp đính kèm: hoang-dieu...pdfTệp đính kèm: hong-bang.pdfTệp đính kèm: hung-vuong.pdfTệp đính kèm: huynh-van-nghe.pdfTệp đính kèm: kiem-tan.pdfTệp đính kèm: lac-long-quan.pdfTệp đính kèm: lam-nghiep-dong-nai.pdfTệp đính kèm: le-hong-phong.pdfTệp đính kèm: le-quy-don-tan-mai.pdfTệp đính kèm: le-quy-don-lbt.pdfTệp đính kèm: le-quy-don-quyet-thang.pdfTệp đính kèm: long-khanh.pdfTệp đính kèm: long-phuoc.pdfTệp đính kèm: long-thanh.pdfTệp đính kèm: long-thanh.pdfTệp đính kèm: luong-the-vinh.pdfTệp đính kèm: namha.pdfTệp đính kèm: nang-khieu-the-thao.pdfTệp đính kèm: ngo-quyen.pdfTệp đính kèm: ngo-si-lien.pdfTệp đính kèm: nguyen-binh-khiem.pdfTệp đính kèm: nguyen-dinh-chieu.pdfTệp đính kèm: nguyen-huu-canh.pdfTệp đính kèm: nguyen-khuyen.pdfTệp đính kèm: nguyen-trai.pdfTệp đính kèm: nhon-trach.pdfTệp đính kèm: phu-ngoc.pdfTệp đính kèm: phuoc-thien.pdfTệp đính kèm: pt-thsp.pdfTệp đính kèm: ptdtnt-tinh.pdfTệp đính kèm: song-ngu-a-chau.pdfTệp đính kèm: song-ngu-lac-hong.pdfTệp đính kèm: song-ray.pdfTệp đính kèm: suoi-nho.pdfTệp đính kèm: tam-phuoc.pdfTệp đính kèm: tan-hiep.pdfTệp đính kèm: tan-hoa.pdfTệp đính kèm: tan-phu.pdfTệp đính kèm: tan-phu-moi.pdfTệp đính kèm: tay-son.pdfTệp đính kèm: thai-binh-duong.pdfTệp đính kèm: thanh-binh.pdfTệp đính kèm: thong-nhat-a.pdfTệp đính kèm: thong-nhat.pdfTệp đính kèm: ton-duc-thang.pdfTệp đính kèm: tran-bien.pdfTệp đính kèm: tran-dai-nghia.pdfTệp đính kèm: tran-phu.pdfTệp đính kèm: tran-quoc-tuan.pdfTệp đính kèm: tri-an.pdfTệp đính kèm: tri-thuc.pdfTệp đính kèm: trinh-hoai-duc.pdfTệp đính kèm: truong-vinh-ky.pdfTệp đính kèm: van-hien.pdfTệp đính kèm: viet-hoa-quang-chanh.pdfTệp đính kèm: vinh-cuu.pdfTệp đính kèm: vo-truong-toan.pdfTệp đính kèm: xuan-hung.pdfTệp đính kèm: xuan-loc.pdfTệp đính kèm: xuan-tho.pdf