• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Hủy kết quả trúng tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 đối với các học sinh trường PTDTNT THCS - THPT Điểu Xiểng, năm học 2020 - 2021

Tiêu đề: Hủy kết quả trúng tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 đối với các học sinh trường PTDTNT THCS - THPT Điểu Xiểng, năm học 2020 - 2021
Số/Ký hiệu: 732/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 14/09/2020
Ngày ban ký: 14/09/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Hủy kết quả trúng tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 đối với các học sinh trường PTDTNT THCS - THPT Điểu Xiểng, năm học 2020 - 2021
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-732-2020-1.pdf