• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Hướng dẫn Triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng; công tác học sinh; công tác y tế trường học; công tác truyền thông giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai năm học 2022 - 2023

Tiêu đề: Hướng dẫn Triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng; công tác học sinh; công tác y tế trường học; công tác truyền thông giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai năm học 2022 - 2023
Số/Ký hiệu: 3524/HD-SGDĐT
Ngày ban hành: 30/08/2023
Ngày ban ký: 30/08/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu:
File đính kèm: Tệp đính kèm: huongdan_2023.pdfVăn bản khác