• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2022-2023

Tiêu đề: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2022-2023
Số/Ký hiệu: 3486/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 09/09/2022
Ngày ban ký: 09/09/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2022-2023
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3486-2022.pdfTệp đính kèm: 3822_qd_bgddt_4._tai_lieu_huong_dan_cong_tac_y_te.pdf