• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Hướng dẫn công tác bồi dưỡng trực tuyến cho cán bộ quản lý, giáo viên tham gia bồi dưỡng đại trà thực hiện Chương trình GDPT 2018 trên hệ thống do công ty TNHH Nông Trí Phú cung cấp

Tiêu đề: Hướng dẫn công tác bồi dưỡng trực tuyến cho cán bộ quản lý, giáo viên tham gia bồi dưỡng đại trà thực hiện Chương trình GDPT 2018 trên hệ thống do công ty TNHH Nông Trí Phú cung cấp
Số/Ký hiệu: 880/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 14/03/2023
Ngày ban ký: 14/03/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Hướng dẫn công tác bồi dưỡng trực tuyến cho cán bộ quản lý, giáo viên tham gia bồi dưỡng đại trà thực hiện Chương trình GDPT 2018 trên hệ thống do công ty TNHH Nông Trí Phú cung cấp
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-880-2023_0001.pdfVăn bản khác