• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Hướng dẫn bổ sung thực hiện các khoản thu trong nhà trường năm học 2022 – 2023

Tiêu đề: Hướng dẫn bổ sung thực hiện các khoản thu trong nhà trường năm học 2022 – 2023
Số/Ký hiệu: 3575/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 14/09/2022
Ngày ban ký: 14/09/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Hướng dẫn bổ sung thực hiện các khoản thu trong nhà trường năm học 2022 – 2023
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3575-2022.pdfVăn bản khác