• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Gia hạn thời gian tham dự Giải thưởng "Báo chí tuyên truyền tai nạn giao thông năm 2019"

Tiêu đề: Gia hạn thời gian tham dự Giải thưởng "Báo chí tuyên truyền tai nạn giao thông năm 2019"
Số/Ký hiệu: 3626/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 25/11/2019
Ngày ban ký: 25/11/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Gia hạn thời gian tham dự Giải thưởng "Báo chí tuyên truyền tai nạn giao thông năm 2019"
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3626-2019-1.pdfTệp đính kèm: kh-giaithuongbaochitt.atgtubatgtqg.pdfVăn bản khác