• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Gia hạn thời gian nhận bài dự thi tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: Gia hạn thời gian nhận bài dự thi tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 3954/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 27/09/2023
Ngày ban ký: 27/09/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Gia hạn thời gian nhận bài dự thi tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai
File đính kèm: Tệp đính kèm: 46_1_giahantimkiemgiaiphap_cds_9.pdf



Tệp đính kèm: cv-3954.pdf



Văn bản khác