• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Dự hội nghị tập huấn công tác truyền thông về giáo dục & đào tạo dành cho CBQL, năm học 2019-2020 & Hội nghị tập huấn về giải pháp xây dựng trường học an toàn, thân thiện & hạnh phúc

Tiêu đề: Dự hội nghị tập huấn công tác truyền thông về giáo dục & đào tạo dành cho CBQL, năm học 2019-2020 & Hội nghị tập huấn về giải pháp xây dựng trường học an toàn, thân thiện & hạnh phúc
Số/Ký hiệu: 3173/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 09/10/2019
Ngày ban ký: 09/10/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Dự hội nghị tập huấn công tác truyền thông về giáo dục & đào tạo dành cho CBQL, năm học 2019-2020 & Hội nghị tập huấn về giải pháp xây dựng trường học an toàn, thân thiện & hạnh phúc
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3173-2019.signed.pdfVăn bản khác