• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Điều chỉnh, bổ sung kết quả xét tuyển sinh vào lớp 10 trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Đồng Nai, năm học 2023-2024

Tiêu đề: Điều chỉnh, bổ sung kết quả xét tuyển sinh vào lớp 10 trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Đồng Nai, năm học 2023-2024
Số/Ký hiệu: 1191/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 18/09/2023
Ngày ban ký: 18/09/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Điều chỉnh, bổ sung kết quả xét tuyển sinh vào lớp 10 trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Đồng Nai, năm học 2023-2024
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2-ds_huyketqua_kemtheoquyetdinh_23-24.pdfTệp đính kèm: 4-ds_tuyenbosung_10_dtnt_tinh_23-24.pdfTệp đính kèm: qd-1191.pdfVăn bản khác