• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Đăng ký tham gia tập huấn về tạo lập, khai thác dữ liệu, trí tuệ nhân tạo AI, Chat GPT

Tiêu đề: Đăng ký tham gia tập huấn về tạo lập, khai thác dữ liệu, trí tuệ nhân tạo AI, Chat GPT
Số/Ký hiệu: 3380/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 22/08/2023
Ngày ban ký: 22/08/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Đăng ký tham gia tập huấn về tạo lập, khai thác dữ liệu, trí tuệ nhân tạo AI, Chat GPT
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3380.pdfVăn bản khác