• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Đăng ký đánh giá ngoài để công nhận trường học đạt kiểm định CLGD, đạt chuaa63n quốc gia năm 2019 và những năm tiếp theo

Tiêu đề: Đăng ký đánh giá ngoài để công nhận trường học đạt kiểm định CLGD, đạt chuaa63n quốc gia năm 2019 và những năm tiếp theo
Số/Ký hiệu: 2994/SGDĐT-KTKĐCLGD
Ngày ban hành: 05/11/2018
Ngày ban ký: 05/11/2018
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Đăng ký đánh giá ngoài để công nhận trường học đạt kiểm định CLGD, đạt chuaa63n quốc gia năm 2019 và những năm tiếp theo
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2994_danhgiangoai_ktkd.pdfTệp đính kèm: 2994_maudk.doc