• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Đăng ký đánh giá ngoài để công nhận trường học đạt kiểm định CLGD, đạt chuaa63n quốc gia năm 2019 và những năm tiếp theo

Tiêu đề: Đăng ký đánh giá ngoài để công nhận trường học đạt kiểm định CLGD, đạt chuaa63n quốc gia năm 2019 và những năm tiếp theo
Số/Ký hiệu: 2994/SGDĐT-KTKĐCLGD
Ngày ban hành: 05/11/2018
Ngày ban ký: 05/11/2018
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Đăng ký đánh giá ngoài để công nhận trường học đạt kiểm định CLGD, đạt chuaa63n quốc gia năm 2019 và những năm tiếp theo
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2994_danhgiangoai_ktkd.pdfTệp đính kèm: 2994_maudk.doc