• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Cung cấp thông tin cán bộ quản lý, giáo viên phục vụ công tác bồi dưỡng đại trà thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Tiêu đề: Cung cấp thông tin cán bộ quản lý, giáo viên phục vụ công tác bồi dưỡng đại trà thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018
Số/Ký hiệu: 747/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 12/03/2020
Ngày ban ký: 12/03/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Cung cấp thông tin cán bộ quản lý, giáo viên phục vụ công tác bồi dưỡng đại trà thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-747-2020-1.pdfTệp đính kèm: gdtx__thong_tin_gvcccbqlcc.xlsxTệp đính kèm: phong_gddt__thong_tin_gvcccbqlcc.xlsxTệp đính kèm: thpt__thong_tin_gvcccbqlcc.xlsxVăn bản khác