• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Thạnh Phú; Trung tâm ngoại ngữ Sea; Trung tâm Ngoại Ngữ Anh Mỹ Group (cơ sở 4, cơ sở 5, cơ sở 6)

Tiêu đề: Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Thạnh Phú; Trung tâm ngoại ngữ Sea; Trung tâm Ngoại Ngữ Anh Mỹ Group (cơ sở 4, cơ sở 5, cơ sở 6)
Số/Ký hiệu: 3880, 3881, 3882, 3883, 3884/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 22/09/2023
Ngày ban ký: 22/09/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Thạnh Phú; Trung tâm ngoại ngữ Sea; Trung tâm Ngoại Ngữ Anh Mỹ Group (cơ sở 4, cơ sở 5, cơ sở 6)
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3884.pdfTệp đính kèm: cv-3883.pdfTệp đính kèm: cv-3882.pdfTệp đính kèm: cv-3881.pdfTệp đính kèm: cv-3880.pdf