• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Cho phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ Ngôi Nhà Ước Mơ

Tiêu đề: Cho phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ Ngôi Nhà Ước Mơ
Số/Ký hiệu: 3769/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 15/09/2023
Ngày ban ký: 15/09/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Cho phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ Ngôi Nhà Ước Mơ
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3769.pdf