• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Chỉ thị Về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: Chỉ thị Về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 11/CT-UBND
Ngày ban hành: 27/08/2018
Ngày ban ký: 01/01/2000
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Chỉ thị Về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai
File đính kèm: Tệp đính kèm: ct_11_ubnd_chithinvnh.pdfVăn bản khác