• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục phổ thông cốt cán năm 2019

Tiêu đề: Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục phổ thông cốt cán năm 2019
Số/Ký hiệu: 3751/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 02/12/2019
Ngày ban ký: 02/12/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục phổ thông cốt cán năm 2019
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3751-2019-1.pdf