• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Bổ sung lịch kiểm tra tập trung lớp 12 học kỳ I, năm học 2019-2020

Tiêu đề: Bổ sung lịch kiểm tra tập trung lớp 12 học kỳ I, năm học 2019-2020
Số/Ký hiệu: 3778/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 03/12/2019
Ngày ban ký: 03/12/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Bổ sung lịch kiểm tra tập trung lớp 12 học kỳ I, năm học 2019-2020
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3778-2019-1.pdf