• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Bổ sung đối tượng đăng ký sáng kiến kinh nghiệm , đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng năm học 2019-2020

Tiêu đề: Bổ sung đối tượng đăng ký sáng kiến kinh nghiệm , đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng năm học 2019-2020
Số/Ký hiệu: 3098/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 02/10/2019
Ngày ban ký: 02/10/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Bổ sung đối tượng đăng ký sáng kiến kinh nghiệm , đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng năm học 2019-2020
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3098-2019.signed.pdfTệp đính kèm: mau-danh-sach-nop-skkn-2019-2020.xlsVăn bản khác