• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Tiêu đề: báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Số/Ký hiệu: 3624/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 19/09/2022
Ngày ban ký: 19/09/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3624-2022.pdfTệp đính kèm: de_nghi22_phu_luc_bao_cao.xlsxVăn bản khác