• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Báo cáo danh sách cán bộ quản lý, giáo viên tham gia bồi dưỡng dạy môn Tin học và Công nghệ, môn Khoa học tự nhiên, môn Lịch sử và Địa lí thực hiện Chương trình GDPT 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022

Tiêu đề: Báo cáo danh sách cán bộ quản lý, giáo viên tham gia bồi dưỡng dạy môn Tin học và Công nghệ, môn Khoa học tự nhiên, môn Lịch sử và Địa lí thực hiện Chương trình GDPT 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022
Số/Ký hiệu: 2833/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 26/07/2022
Ngày ban ký: 26/07/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Báo cáo danh sách cán bộ quản lý, giáo viên tham gia bồi dưỡng dạy môn Tin học và Công nghệ, môn Khoa học tự nhiên, môn Lịch sử và Địa lí thực hiện Chương trình GDPT 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nă
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2833-2022.pdf