• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Báo cáo đánh giá 01 năm thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 10

Tiêu đề: Báo cáo đánh giá 01 năm thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 10
Số/Ký hiệu: 2058/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 29/05/2023
Ngày ban ký: 29/05/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Báo cáo đánh giá 01 năm thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 10
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2058.pdf