• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai thực hiện Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 23/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 23/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 2039/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 03/06/2022
Ngày ban ký: 03/06/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai thực hiện Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 23/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2039-2022.pdfTệp đính kèm: trien_khai22_quyet_dinh_633.pdf