• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Mời tham dự Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2018-2019

Nhằm tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu KHKT của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các đơn vị trường học trong tỉnh, Sở GDĐT kính mời cán bộ, giáo viên và học sinh về tham dự Cuộc thi KHKT học sinh trung học năm học 2018-2019

TẢI FILE

Thống kê truy cập