• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Mời Họp thống nhất quy trình thực hiện Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

- Thời gian: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 02 năm 2023 (Thứ 5)

- Địa điểm: Hội trường số 2, Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai.

Chi tiết: File đính kèm

File đính kèm

Giaymoi Download

Thống kê truy cập