• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Thông báo việc chuyển công tác và tiếp nhận viên chức đối với các đơn vị trực thuốc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024

Thông báo việc chuyển công tác và tiếp nhận viên chức đối với các đơn vị trực thuốc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024 (file đính kèm)

File đính kèm

File đính kèm Download
File thông báo Download

Thống kê truy cập