• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Thông báo Thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công tỉnh Đồng Nai

THÔNG BÁO

Thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công tỉnh Đồng Nai

––––––––––––––––––––––

Thực hiện văn bản số 12579/UBND-HCC ngày 13/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc in ấn tờ rơi thông báo và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ qua hình thức trực tuyến.

          Để tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các cơ quan, đơn vị việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức thông qua hình thức trực tuyến cụ thể như sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 35 thủ tục hành chính (đính kèm)

 Cá nhân/tổ chức có thể xem hướng dẫn và nộp trực tuyến theo địa chỉ: https://congdvc.dongnai.gov.vn/ hoặc xem hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến tại mục Thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: http://sgddt.dongnai.gov.vn và có thể liên hệ qua số điện thoại của Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 0251.3846441 hoặc 0918215369 (Cô Tố Hoa)  để được hướng dẫn chi tiết.

2. Việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Tất cả hồ sơ sau khi hoàn thành Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp Trung tâm Hành chính công tỉnh trả qua bưu điện theo dịch vụ bưu chính công ích đồng thời sẽ gửi qua hộp thư điện tử (Email) của cá nhân và đơn vị khác

  3. Để việc triển khai đạt hiệu quả cao, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trung tâm Hành chính công tỉnh, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở hỗ trợ tuyên truyền đến người dân để biết thông tin. (chi tiết xem file đính kèm)

File đính kèm

Thông báo Download
Hướng dẫn Download

Thống kê truy cập