• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Thông báo số 01: Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2019-2020

           Ngày 03/12/2019 Sở GDĐT triển khai Kế hoạch số 3776/KH-SGDĐT về Kế hoạch triển khai cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2019-2020; về vấn đề này Sở GDĐT lưu ý các đơn vị như sau:
   1. Theo Kế hoạch, các đơn vị phải nộp hồ sơ  qua trang mạng trường học kết nối tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn; tuy nhiên hiện nay trang trường học kết nối của Bộ GDĐT đang tạm ngưng hoạt động nên đề nghị các đơn vị không cần nộp hồ sơ qua trang trường học kết nối (Sở GDĐT cũng không cung cấp mã cho đơn vị)
          2. Về hồ sơ giấy, báo cáo tóm tắt ...đề nghị các đơn vị thực hiện đúng, đủ theo quy định tại Kế hoạch số 3776 (những dự án nộp không đúng, đủ theo quy định đều bị loại khỏi Cuộc thi)
          3. Đến hết ngày 13/12/2019 Sở GDĐT nhận được đăng ký dự thi của 39 đơn vị với 207 dự án (thống kê đơn vị và dự án kèm theo)
         Trân trọng./.

Thống kê truy cập