• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Thông báo Kết quả tự đánh giá mức độ chuyển đổi số của các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm học 2022-2023

Kết quả tự đánh giá mức độ chuyển đổi số của các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm học 2022-2023 (file đính kèm)

File đính kèm

File thông báo Download

Thống kê truy cập