• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Thông báo danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 trường TH-THCS-THPT Trần Đại Nghĩa năm học 2019-2020

Danh sách trúng tuyển lớp 10, năm học 2019-2020 của trường TH-THCS-THPT Trần Đại Nghĩa. Số lượng là 486 học sinh, điểm chuẩn là 36,0 điểm. Những học sinh không có tên trong danh sách trúng tuyển đã được Sở GD&ĐT phê duyệt thì không trúng tuyển vào trường TH-THCS-THPT Trần Đại Nghĩa.

TẢI FILE

Thống kê truy cập