• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 387 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
3884/SGDĐT-NV1

Tiếp tục triển khai hoạt động dạy học trong thời gian đầu của năm học 2021-2022

 • cv-3884-2021_nv1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 27/09/2021
3612/SGDDT-NV1

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THPT và GDTX năm học 2021-2022

Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 07/09/2021
761/QĐ-SGDDT

QD Phê duyệt kết quả xét tuyển sinh vào lớp 6 trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên huyện Tân Phú - Định Quán, năm học 2021 - 2022

 • qd-761-20211.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 07/09/2021
760/QĐ-SGDDT

QD Phê duyệt kết quả xét tuyển sinh vào lớp 6 trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS - THPT Điểu Xiểng năm học 2021 - 2022

 • qd-760-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 07/09/2021
762/QĐ-SGDDT

QD Phê duyệt kết quả xét tuyển sinh vào lớp 10 trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Đồng Nai, năm học 2021 - 2022

 • qd-762-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 07/09/2021
3624/SGDDT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2021-2022

Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 07/09/2021
3578/SGDDT-NV1

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2021-2022

 • cv-3578-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 06/09/2021
3565/SGDDT-NV1

Phối hợp tiếp nhận, tạo điều kiện cho HS học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19

 • cv-3565-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 01/09/2021
3529/SGDDT-NV1

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021-2022

 • cv-3529-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 31/08/2021
3538/SGDDT-NV1

V/v rà soát tài khoản của giáo viên tham gia bồi dưỡng đại trà mô đun 1 và mô đun 4 môn tiếng Anh trên hệ thống bồi dưỡng trực tuyến

 • cv-3538-202.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 31/08/2021
3539/SGDDT-NV1

Thực hiện chương trình GDTX cấp THCS đối với lớp 6 năm học 2021-202

 • cv-3539-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 31/08/2021
3519/SGDDT-NV1

Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 đối với giáo dục và đào tạo

 • cv-3519-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 30/08/2021
3523/SGDDT-NV1

Tổ chức bồi dưỡng đại trà mô đun 1 và mô đun 4 cho giáo viên tiếng Anh của các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

 • cv-3523-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 30/08/2021
3420/SGDDT-NV1

Tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19

 • cv-3420-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 23/08/2021
3329/SGDDT-NV1

V/v tham gia dự thi Chương trình “Phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập” năm 2021

 • cv-3329-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 13/08/2021
3564/SGDDT-NV1

Xây dựng khung kế hoạch thời gian năm học 2021-202

 • cv-3564-20211.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 01/08/2021
2640/SGDDT-NV1

V/v hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trường PTDTNT tỉnh năm học 2021 - 2022

 • cv-2640-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 28/06/2021
2639/SGDDT-NV1

V/v hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 các trường PTDTNT cấp huyện năm học 2021 - 2022

 • cv-2639-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 28/06/2021
2442/SGDĐT-NV1

Tặng Sách giáo khoa Cánh Diều cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

 • cv-2442-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 14/06/2021
2234/SGDĐT-NV1

V/v tặng Sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

 • cv-2234-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 01/06/2021