• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 387 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
1044/SGDĐT-NV1

Kiểm tra công tác chỉ đạo chuyên môn đối với lớp 6 thực hiện dạy học chương trình GDPT 2018, năm học 2021-2022

 • cv-1044-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 23/03/2022
992/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 trường PTDTNT THCS-THPT Điểu Xiểng năm học 2022-2023

 • cv-992-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 21/03/2022
993/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trường PTDTNT tỉnh năm học 2022-2023

 • cv-993-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 21/03/2022
805/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn triển khai nhiệm vụ Đề án Ngữ quốc gia 2022

 • cv-805-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 07/03/2022
720/SGDĐT-NV1

Báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2021

 • cv-720-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 01/03/2022
611/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, vật tư và công tác tổ chức thi Nghề phổ thông năm học 2020-2021

 • cv-611-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 21/02/2022
302/SGDĐT-VP

Tổ chức vòng 2 Cuộc thi KHKT cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2021-2022

 • cv-302-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 20/01/2022
5257/SGDĐT-NV1

Thông báo rà soát hồ sơ đăng ký dự thi Nghề phổ thông năm học 2020-2021

 • cv-5257-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 29/12/2021
504/BC-SGDĐT

Báo cáo về quản lý thông tin BGTX và CBQLCSGDPT của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai năm 2021

 • baocao_5044_2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 14/12/2021
4946/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn kiểm tra và sơ kết học kỳ I năm học 2021-2022

 • cv-4964-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 08/12/2021
4837/SGDĐT-NV1

Kết quả bồi dưỡng mô đun 4 và nhắc nhở việc tham gia bồi dưỡng mô đun 5 đối với CBQL, GV cấp THPT và GDTX

 • cv-4837-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 29/11/2021
996/QĐ-SGDĐT

Quyết định Phê duyệt kết quả xét tuyển sinh bổ sung vào lớp 6 trường PTDTNT-THCS-THPT Điểu Xiểng, năm học 2021 - 2022

 • qd-996-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 26/11/2021
4415/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học và Ngày Hội STEM năm học 2021-2022

 • cv-4415-2021.pdf
 • phu_luc_i_cac_mau_phieu_2021.doc
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 02/11/2021
4291/SGDĐT-NV1

Tiếp nhận và tạo điều kiện học tập cho học sinh di chuyển về cư trú tại địa phương

 • cv-4291-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 25/10/2021
4151/SGDĐT-NV1

Tổ chức hoạt động tư vấn, giáo dục hướng nghiệp và giáo dục nghề phổ thông trong Chương trình Giáo dục phổ thông hiện hành (ban hành theo QĐ số 16/QĐ-BGDĐT)

 • cv-4151-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 14/10/2021
815/QĐ-SGDĐT

Quyết định Hủy kết quả trúng tuyển sinh vào lớp 10 đối với các học sinh trường PTDTNT tỉnh, năm học 2021-2022

 • qd-815-2021_dtnttinh.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 04/10/2021
816/QĐ-SGDĐT

Quyết định Phê duyệt kết quả xét tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 trường PTDTNT tỉnh, năm học 2021 - 2022

 • qd-816-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 04/10/2021
814/QĐ-SGDĐT

Quyết định Phê duyệt kết quả xét tuyển sinh bổ sung vào lớp 6 trường PTDTNT liên huyện Tân Phú – Định Quán, năm học 2021 - 2022

 • qd_814_2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 30/09/2021
813/QĐ-SGDĐT

Quyết định Hủy kết quả trúng tuyển sinh vào lớp 6 đối với các học sinh trường PTDTNT liên huyện Tân Phú – Định Quán, năm học 2021 - 2022

 • qd-813-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 30/09/2021
3884/SGDĐT-NV1

Tiếp tục triển khai hoạt động dạy học trong thời gian đầu của năm học 2021-2022

 • cv-3884-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 27/09/2021