• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 443 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
1205/QĐ-SGDĐT

Phê duyệt kết quả xét tuyển sinh bổ sung vào lớp 6, trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS - THPT Điểu Xiểng năm học 2023-2024

 • qd-1205.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 20/09/2023
3832/SGDĐT-NV1

Tổ chức Hội nghị giao ban đầu năm học 2023-2024 cấp THPT và GDTX

 • cv-3832.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 20/09/2023
3784/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối với giáo dục dân tộc

 • cv-3784.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 18/09/2023
1191/QĐ-SGDĐT

Điều chỉnh, bổ sung kết quả xét tuyển sinh vào lớp 10 trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Đồng Nai, năm học 2023-2024

 • 2-ds_huyketqua_kemtheoquyetdinh_23-24.pdf
 • 4-ds_tuyenbosung_10_dtnt_tinh_23-24.pdf
 • qd-1191.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 18/09/2023
3740/SGDĐT-NV1

Kiểm tra chuyên môn cấp THPT, năm học 2023 - 2024

 • cv-3740.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 14/09/2023
3609/SGDĐT-NV1

Tổ chức Hội nghị giao ban công tác chuyên môn đầu năm học 2023-2024 của các môn Vật lý, Hóa học, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cấp THPT và GDTX

 • cv-3609.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 07/09/2023
3584/KH-SGDĐT

Kế hoạch Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên năm học 2023- 2024 và xây dựng báo cáo TEMIS năm 2023

 • cv-3584.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 05/09/2023
1033/SGDĐT-NV1

Phê duyệt kết quả xét tuyển sinh bổ sung vào lớp 6, lớp 7, lớp 8 trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS - THPT Điểu Xiểng năm học 2023-2024

 • 3-kemtheoquyetdinh_ds_bosung_7-8_dieuxieng_23-24.xlsx
 • 2-kemtheoquyetdinh_ds_bosunglop_6_dieuxieng_23-24.xls
 • qd-1033.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 30/08/2023
3494/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, tổ chức Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2023 - 2024

 • cac-mau-phieu-thi-khkt-2024.doc
 • cv-3494.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 29/08/2023
3448/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2023-2024

 • cv-3448.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 25/08/2023
3400/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THPT, năm học 2023 - 2024

 • cv-3400.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 22/08/2023
3403/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 đối với Giáo dục thường xuyên

 • cv-3403.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 22/08/2023
3398/SGDĐT-NV1

hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2023 - 2024

 • cv-3398.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 22/08/2023
3155/SGDĐT-NV1

Tặng Sách giáo khoa bộ sách Cánh Diều cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm học 2023-2024

 • cv-3155.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 08/08/2023
3100/SGDĐT-NV1

Chuẩn bị và báo cáo kết quả thực hiện phục vụ công tác kiểm tra theo Kế hoạch số 2755/KH-SGDĐT ngày 12/7/2023 của Sở GDĐT

 • kh-kiem-tra-day-van-hoa-gdtx-2023.pdf
 • cv-3100.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 02/08/2023
3109/SGDĐT-NV1

Tổ chức tập huấn giáo viên cấp THPT về kiểm tra, đánh giá theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ GDĐT

 • cv-3109.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 02/08/2023
3067/SGDĐT-NV1

Tổ chức bồi dưỡng cho CBQL, GV nhằm nâng cao năng lực xây dựng kế hoạch dạy học môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cấp THCS, THPT và GDTX trên địa bàn tỉnh năm học 2023-2024

 • cv-3067.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 01/08/2023
3072/SGDĐT-NV1

Tổ chức Hội nghị chuyên đề môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh, năm 2023

 • cv-3072.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 01/08/2023
3071/SGDĐT-NV1

Tổ chức triển khai, phát động Cuộc thi tìm hiểu về công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2023

 • cv_phatdongcuocthi_2023.pdf
 • cv-3071.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 01/08/2023
3034/SGDĐT-VP

Tổ chức bồi dưỡng cho CBQL, GV nhằm nâng cao năng lực xây dựng kế hoạch dạy học môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cấp THCS, THPT và GDTX trên địa bàn tỉnh năm học 2023-2024

 • cv-3034.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 28/07/2023