• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 354 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
4607/SGDĐT-NV1

Tổ chức tập huấn về lông ghép giới trong quản lý, dạy học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục cho cán bộ quản lý, giáo viên trường trung học

 • cv-4607-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 25/11/2022
4559/SGDĐT-NV1

thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị chuyên đề môn Khoa học tự nhiên, năm học 2022-2023

 • cv-4599-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 24/11/2022
4506/SGDĐT-NV1

Đánh giá 01 năm thực hiện CT GDPT 2018 đối với lớp 6, năm học 2021 - 2022

 • cv-4506-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 18/11/2022
4451/SGDĐT-NV1

Tổ chức Hội nghị chuyên đề môn Khoa học tự nhiên, năm học 2022-2023

 • cv-4451-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 15/11/2022
3921/SGDĐT-NV1

Kiểm tra công tác triển khai thực hiện dạy học chương trình song ngữ và quốc tế, năm học 2022-2023

 • cv-3921-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 11/10/2022
3803/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với giáo dục dân tộc

 • cv-3803-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 03/10/2022
3721/SGDĐT-NV1

Kiểm tra công tác triển khai thực hiện dạy học chương trình GDPT 2018 đối với lớp 10 năm học 2022-2023

 • cv-3721-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 27/09/2022
3720/SGDĐT-NV1

Viết báo cáo tham luận và họp với UBND tỉnh

 • cv-3720-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 26/09/2022
1004/QĐ-SGDĐT

Hủy kết quả trúng tuyển sinh vào lớp 10 đối với các học sinh trường PTDTNT tỉnh, năm học 2022-2023

 • qd-1004-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 23/09/2022
3700/SGDĐT-VP

Hướng dẫn thực hiện công tác thư viện năm học 2022-2023

 • cv-3700-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 23/09/2022
1005/QĐ-SGDĐT

Phê duyệt kết quả xét tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Đồng Nai, năm học 2022-2023

 • qd-1005-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 23/09/2022
3659/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học môn Ngữ văn cấp trung học, năm học 2022-2023

 • cv-3659-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 22/09/2022
3584/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 đối với Giáo dục thường xuyên

 • cv-3584-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 15/09/2022
3578/SGDĐT-NV2

Ngưng dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường và tổ chức việc học hai buổi/ngày cho học sinh

 • cv-3578-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 15/09/2022
3578/SGDĐT-NV1

Ngưng dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường và tổ chức việc học hai buổi/ngày cho học sinh

 • cv-3578-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 15/09/2022
3481/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THPT năm học 2022-2023

 • cv-3481-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 09/09/2022
3482/KH-SGDĐT

Kế hoạch Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và giáo viên dạy hệ Giáo dục thường xuyên năm học 2022- 2023

 • cv-3482-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 09/09/2022
932/QĐ-SGDĐT

Phê duyệt kết quả xét tuyển sinh bổ sung vào lớp 6 trường PTDTNT-THCS-THPT Điểu Xiểng, năm học 2022-2023

 • qd-932-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 09/09/2022
3486/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2022-2023

 • cv-3486-2022.pdf
 • 3822_qd_bgddt_4._tai_lieu_huong_dan_cong_tac_y_te.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 09/09/2022
3417/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, vật tư và công tác tổ chức thi Nghề phổ thông năm học 2021-2022

 • cv-3417-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 06/09/2022