• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 321 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
2131/SGDĐT-NV1

Tham gia Kỳ Olympic Kinh tế Việt Nam-VEO 2022

 • cv-2131-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 09/06/2022
KH-Cacdonvi

Kế hoạch giáo dục đối với lớp 10 các trường THPT trên địa bàn tỉnh thực hiện Chương trình GDPT 2018 trong năm học 2022-2023

 • bau-ham.pdf
 • binh-son.pdf
 • bui-thi-xuan.pdf
 • cam-my.pdf
 • chu-van-an.pdf
 • dac-lua.pdf
 • dau-giay.pdf
 • dieu-cai.pdf
 • dinh-quan..pdf
 • dinh-tien-hoang-2.pdf
 • dinh-tien-hoang.pdf
 • doan-ket.pdf
 • hoang-dieu...pdf
 • hong-bang.pdf
 • hung-vuong.pdf
 • huynh-van-nghe.pdf
 • kiem-tan.pdf
 • lac-long-quan.pdf
 • lam-nghiep-dong-nai.pdf
 • le-hong-phong.pdf
 • le-quy-don-tan-mai.pdf
 • le-quy-don-lbt.pdf
 • le-quy-don-quyet-thang.pdf
 • long-khanh.pdf
 • long-phuoc.pdf
 • long-thanh.pdf
 • long-thanh.pdf
 • luong-the-vinh.pdf
 • namha.pdf
 • nang-khieu-the-thao.pdf
 • ngo-quyen.pdf
 • ngo-si-lien.pdf
 • nguyen-binh-khiem.pdf
 • nguyen-dinh-chieu.pdf
 • nguyen-huu-canh.pdf
 • nguyen-khuyen.pdf
 • nguyen-trai.pdf
 • nhon-trach.pdf
 • phu-ngoc.pdf
 • phuoc-thien.pdf
 • pt-thsp.pdf
 • ptdtnt-tinh.pdf
 • song-ngu-a-chau.pdf
 • song-ngu-lac-hong.pdf
 • song-ray.pdf
 • suoi-nho.pdf
 • tam-phuoc.pdf
 • tan-hiep.pdf
 • tan-hoa.pdf
 • tan-phu.pdf
 • tan-phu-moi.pdf
 • tay-son.pdf
 • thai-binh-duong.pdf
 • thanh-binh.pdf
 • thong-nhat-a.pdf
 • thong-nhat.pdf
 • ton-duc-thang.pdf
 • tran-bien.pdf
 • tran-dai-nghia.pdf
 • tran-phu.pdf
 • tran-quoc-tuan.pdf
 • tri-an.pdf
 • tri-thuc.pdf
 • trinh-hoai-duc.pdf
 • truong-vinh-ky.pdf
 • van-hien.pdf
 • viet-hoa-quang-chanh.pdf
 • vinh-cuu.pdf
 • vo-truong-toan.pdf
 • xuan-hung.pdf
 • xuan-loc.pdf
 • xuan-tho.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 06/06/2022
2017/KH-SGDĐT

Kế hoạch Tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và xây dựng báo cáo TEMIS năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • cv-2017-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 02/06/2022
1859/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thi Nghề phổ thông năm học 2021 - 2022

 • cv-1859-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 23/05/2022
1823/SGDĐT-NV1

Tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên về xây dựng ma trận, đặc tả bài kiểm tra định kì các môn học cấp THCS thực hiện Chương trình GDPT 2018

 • cv-1823-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 19/05/2022
1792/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2022-2023

 • cv-1792-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 17/05/2022
1758/SGDĐT-NV1

Triển khai bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở học sinh năm học 2022-2023

 • cv-1758-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 16/05/2022
1754/SGDĐT-VP

Thông báo kết quả thi nghề phổ thông năm học 2020-2022 (đợt 2)

 • cv-1754-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 13/05/2022
1732/SGDĐT-NV1

Lập danh sách CBQL, giáo viên tham gia bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 năm học 2022-2023

 • cv-1732-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 12/05/2022
1645/BC-SGDĐT

Báo cáo Kết quả công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021

 • cv-1645-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 06/05/2022
1583/SGDĐT-NV1

Triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2022-2023

 • cv-1583-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 28/04/2022
1548/SGDĐT-NV1

Triển khai thực hiện văn bản số 878/SKHCN-TKC ngày 21/4/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ

 • 878_so_khcn.pdf
 • 4661_qd_ubnd.pdf
 • cv-1548-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 26/04/2022
1537/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS và Bổ túc THCS năm học 2021- 2022

 • cv-1537-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 25/04/2022
1367/SGDĐT-NV1

Điều chỉnh công văn kiểm tra HKII và tổng kết năm học 2021-2022

 • cv-1367-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 15/04/2022
1294/SGDĐT-NV1

Kiểm tra học kỳ II và tổng kết năm học 2021-2022, bậc trung học

 • cv-1294-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 12/04/2022
1044/SGDĐT-NV1

Kiểm tra công tác chỉ đạo chuyên môn đối với lớp 6 thực hiện dạy học chương trình GDPT 2018, năm học 2021-2022

 • cv-1044-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 23/03/2022
992/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 trường PTDTNT THCS-THPT Điểu Xiểng năm học 2022-2023

 • cv-992-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 21/03/2022
993/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trường PTDTNT tỉnh năm học 2022-2023

 • cv-993-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 21/03/2022
805/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn triển khai nhiệm vụ Đề án Ngữ quốc gia 2022

 • cv-805-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 07/03/2022
720/SGDĐT-NV1

Báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2021

 • cv-720-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 01/03/2022