• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Hội khỏe phù đổng
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • banner vmg
Tổng số có: 193 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
2020/SGDĐT-NV1

Tổ chức dạy học và ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2020

 • cv-2020-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 01/07/2020
2004/SGDĐT-NV1

Báo cáo tình hình đội ngũ giáo viên giảng dạy môn GDQPAN

 • cv-2004-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 01/07/2020
456/QĐ-SGDĐT

Quyết định Ban hành Thể lệ Hội thi Giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tỉnh Đồng Nai lần thứ XI năm 2020

 • qd-452-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 29/06/2020
1969/SGDĐT-NV1

Tập huấn công tác phổ biến, tích hợp giáo dục pháp luật trong môn học GDCD cấp THPT năm 2020

 • cv-1969-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 29/06/2020
1895/SGDĐT-NV1

Tổ chức ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đối với học viên giáo dục thường xuyên

 • cv-1895-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 22/06/2020
1798/SGDĐT-NV1

Triển khai bình ổn giá sách giáo khoa năm học mới 2020-2021 theo chủ trương bình ổn giá của UBND tỉnh

 • cv-1798-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 15/06/2020

Dự thảo Kế hoạch số 3111/KH-UBND

 • duthao.docx
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 15/06/2020
1765/KH-SGDĐT

Kế hoạch Kiểm tra chuyên môn các trung tâm ngoại ngữ, tin học

 • cv-1765-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 12/06/2020
1700/SGDĐT-NV1

Công bố đề thi minh họa Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021

 • cv-1700-2020-1.pdf
 • deminhhoa.pdf
 • deminhhoatienganh.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 06/08/2020
1655/KH-SGDĐT

Kế hoạch Thực hiện công tác Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ năm 2020

 • cv-1655-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 02/06/2020
1633/SGDĐT-NV1

Tiếp tục tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác tổ chức, quản lý thư viện trường học năm học 2019- 2020

 • cv-1633-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 02/06/2020
1585/SGDĐT-NV1

Tập huấn xây dựng kế hoạch giáo dục môn học cho cán bộ quản lý, tổ trưởng/nhóm trưởng chuyên môn cấp THPT và GDTX

 • cv-1585-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 29/05/2020
1434/SGDĐT-NV1

Tập huấn cho cán bộ, giáo viên cấp Tiểu học cách thức tham gia quản lý, học tập trên hệ thống bồi dưỡng trực tuyến thực hiện Chương trình GDPT 2018

 • cv-1434-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 14/05/2020
1411/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 các trường PTDTNT cấp huyện năm học 2020 - 2021

 • cv-1411-2020-1.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 13/05/2020
1421/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện chương trình và kiểm tra học kì II năm học 2019 – 2020, bậc Trung học

 • cv-1421-2020-1.signed.pdf
 • anh-cautrucdekthkii.xlsx
 • dia-cautrucdekthkii.docx
 • gdcd-cautrucdekthkii.doc
 • hoa-cautrucdekthkii.docx
 • ly-cautrucdekthkii.docx
 • sinh-cautrucdekthkii.docx
 • su-cautrucdekthkii.docx
 • van-cautrucdekthkii.docx
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 13/05/2020
1412/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 các trường PTDTNT cấp THPT năm học 2020 - 2021

 • cv-1412-2020-1.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 13/05/2020
1369/SGDĐT-NV1

Tổ chức bồi dưỡng đại trà thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với cán bộ quản lý và giáo viên các cơ sở giáo dục được phân công dạy nhiều môn học

 • cv-1369-2-hoc-vien-hoc-nhieu-mon.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 11/05/2020
1357/SGDĐT-NV1

Tiếp tục đảm bảo an ninh, an toàn trong dạy và học trực tuyến qua mạng internet

 • cv-1357-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 08/05/2020
1319/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS và Bổ túc THCS năm học 2019-2020

 • cv-1319-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 06/05/2020
1224/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn kiểm tra đánh giá học kì 2 năm học 2019-2020

 • cv-1224-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 27/04/2020