• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 261 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
1525/SGDĐT-NV1

Triển khai Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp - CiC 2021

 • 21_thele_cic.pdf
 • 20_kehoach_cic.pdf
 • cv-1525-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 14/04/2021

Dự thảo báo cáo về quản lý thông tin BDTX cho GV và CBQLCSGDPT (Báo cáo TEMIS) của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai năm 2020.

 • dongnai_bc-temis-1.docx
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 31/03/2021
1302/BC-SGDĐT

Báo cáo về quản lý thông tin BDTX cho GV và CBQLCSGDPT (Báo cáo TEMIS) của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai năm 2020.

 • dongnai_bao-cao-temis.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 01/04/2021
1171/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn sử dụng khung năng lực giáo viên ngoại ngữ cơ sở giáo dục phổ thông

 • cv-1171-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 25/03/2021
1146/SGDĐT-NV1

Điều chỉnh ngày kiểm tra học kì 2, lớp 9, năm học 2020-2021

 • cv-1146-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 23/03/2021
1088/SGDĐT-NV1

Kiểm tra học kì II và tổng kết năm học 2020-2021, bậc trung học

 • cv-1088-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 19/03/2021
923/SGDĐT-NV1

Báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ 2020

 • cv-923-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 10/03/2021
938/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 các trường PTDTNT cấp huyện năm học 2021 - 2022

 • cv-938-2021-1.pdf
 • cac_mau_kem_cv_so_ts_lop_6.rar
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 11/03/2021
937/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 các trường PTDTNT cấp THPT năm học 2021 - 2022

 • cv-937-2021-1.pdf
 • cac_mau_kem_cv_so_ts_lop_10.rar
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 11/03/2021
4220/SGDĐT-NV1

Tăng cường công tác chuẩn bị triển khai Chương trình GDPT 2018 và thông báo việc tham gia bồi dưỡng từ mô đun 2

 • cv-4220-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 10/12/2020
4194/SGDĐT-NV1

Thay đổi thời gian, địa điểm tập huấn mô đun 2 dành cho cán bộ quản lí, giáo viên cấp THPT và GDTX thực hiện Chương trình GDPT 2018

 • cv-4194-thay-doi-thoi-gian-dia-diem-md2.pdf
 • lich-tap-huan-mo-dun-2-ngay-09.12.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 09/12/2020
4150/SGDĐT-NV1

Tạm ngưng dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường

 • cv-4150-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 07/12/2020
4145/SGDĐT-NV1

Triển khai thí điểm hệ thống phần mềm quản lý dạy, học, kiểm tra trực tuyến đối với các cơ sở giáo dục phổ thông

 • cv-4145-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 07/12/2020
4061/SGDĐT-NV1

Tập huấn mô đun 2 dành cho cán bộ quản lí, giáo viên cấp THPT và GDTX thực hiện Chương trình GDPT 2018

 • lich-chinh-thuc-md2-moi-nhat.xlsx
 • cv-4061-tap-huan-mo-dun-2.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 02/12/2020
1130/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc thành lập đoàn cán bộ, giáo viên tham dự tập huấn kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh

 • qd-1130-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 27/11/2020
4001/SGDĐT-NV1

Điều chỉnh công văn 3970

 • cv-4001-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 25/11/2020
3970/SGDĐT-NV1

Kiểm tra và sơ kết học kì I bậc trung học, năm học 2020-2021

 • cv-3970-2020-1.pdf
 • phuluc-04_thcs.xls
 • phuluc-05_thpt.xls
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 24/11/2020
3968/SGDĐT-NV1

Thông báo, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị tham gia tập huấn mô đun 1 dành cho cán bộ quản lí, giáo viên cấp THPT và GDTX thực hiện Chương trình GDPT 2018

 • cv-3968-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 23/11/2020
3919/SGDĐT-NV1

Thay đổi thời gian, địa điểm tập huấn mô đun 1 dành cho cán bộ quản lí, giáo viên cấp THPT và GDTX thực hiện Chương trình GDPT 2018

 • cv-3919-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 19/11/2020
3914/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường THCS và THPT

 • cv-3914-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 19/11/2020