• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Hội khỏe phù đổng
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • banner vmg
Tổng số có: 10 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
2214/SGDĐT-NV2

Thay đổi thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021

 • cv-2214-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 16/07/2020
1623/SGDĐT-NV2

Đôn đốc thực hiện công tác tự đánh giá CLGD các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên năm học 2019 - 2020.

 • cv-1623-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 02/06/2020
1490/BGDĐT-NV2

Thay đổi lịch tổ chức thực hiện nhiệm vụ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2020-2021

 • cv-1490-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 21/05/2020
391/SGDĐT-NV2

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021

 • cv-391-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 13/02/2020
3605/SGDĐT-NV2

Hướng dẫn cập nhật dữ liệu tự đánh giá năm học 2019-2020, đăng ký đánh giá ngoài kiểm định chất lượng giáo dục

 • cv-3605-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 21/11/2019
2453/SGDĐT-NV2

Hướng dẫn thực hiện đăng ký và kiểm tra thẩm định hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài kiểm định CLGD

 • cv_2453_2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 05/08/2019
981/SGDĐT-NV2

Đôn đốc thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2018-2019

 • 981_tudanhgia.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 04/04/2019
777/SGDĐT-NV2

Hướng dẫn tổ chức khảo sát thử nghiệm chương trình đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 11

 • 777_danhgiahslop11.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 21/03/2019
438/SGDĐT-NV2

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020

 • 438_huongdantuyensinh10.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 21/02/2019
364/SGDĐT-NV2

Hướng dẫn thực hiện công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông

 • 364tudanhgia.pdf
 • cv_5932_bgddt.pdf
 • 2_.phuluc_bieumautdg_pt.doc
 • 3_phuluc_bieumautdg_mn.doc
 • 4_mauquyetdinhtlhd_tdg.docx
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 13/02/2019